Hľadať
0
Nákupný košík

Kontaktujte nás

Kontakty
Email: info@prebabo.sk

Fakturačná adresa
Ing. Daniel Koštial
Novozámocká 3212/22
960 01 Zvolen
IČO: 45892733
DIČ: 1083144854
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen,
Číslo živnostenského registra: 620-31638.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
bb@soi.sk
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93
Kontaktný formulár